Kampaania Reeglid:

„Metaxa toob päikese“ kampaania auhinnaloos, 1.juuni – 31. august 2017
1. „Metaxa toob päikese“ auhinnaloos on perioodil 01.06.2017 kuni 31.08.2017 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab Tridens AS, registrikood 10078641 (asukoht: Lõõtsa 8, 11415 Tallinn; edaspidi korraldaja).
2. Kampaania auhinnafondis on:
◦ Reis kahele Kreekasse
◦ 5 käsipagasi reisikohvrit
◦ 10 akupanka nutiseadmetele
◦ 4500 kollaseid päikeseprille
3. Kampaanias osalemiseks tuleb registreerida osaleja ees- ja perekonnanimi kampaania veebilehel, mis on leitav aadressilt www.metaxa.tridens.ee
4. Kampaaniatooted on kõik Metaxa kaubamärki kandvad tooted.
5. Loosimises osalemiseks kehtivad järgnevad tingimused:
◦ registreerimine tagab võimaluse osaleda auhindade loosimises
◦ auhindu loositakse iga nädal ja peaauhind 4.09.2017
6. Loosimised toimuvad järgneva ajakava alusel:
◦ käsipagasi kohvrite ja akupankade loosimised toimuvad esmaspäeviti perioodil juuni-august 2017 (k.a). Kokku toimub 14 loosimist.
7. Auhindade võitjate nimed avaldatakse kampaania veebilehel metaxa.tridens.ee.
8. Võitjad saavad auhinnad kätte Tridens AS kontorist (Lõõtsa 8, 11415 Tallinn) isikut tõendava dokumendi alusel. Loosimisel võivad osaleda ainult üle 18-aastased isikud, välja arvatud AS Tridens töötajad. Auhindasid saab välja võtta kuni 30.09.2017. Kui selleks ajaks ei ole auhinda välja võetud, jäetakse auhind väljastamata.
9. Auhindadega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
10. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
11. Kõik küsimused ja/või pretensioonid seoses kampaaniaga: info@tridens.ee

Правила
Кампания – розыгрыш призов «METAXА принесет солнце!» с 1 июня по 31 августа 2017.
1. Розыгрыш призов «METAXА принесет солнце!» с 1 июня по 31 августа 2017 – потребительская игра, которую организует Tridens AS, регистрационный код 10078641 (местоположение: ул. Лыытса 8, 11415 Таллинн; далее Организатор)
2. В призовой фонд кампании входят:
• Поездка в Грецию на двоих
• 5 чемоданов для путешествий
• 10 аккумуляторов Metaxa
• 4500 желтых солнечных очков
3. Для участия в кампании необходимо зарегистрировать имя и фамилию участника на веб-странице кампании по адресу www.metaxa.tridens.ee
4. Товарами кампании являются все товары под торговой маркой „Metaxa“
5. Для принятия участия в розыгрыше действуют следующие условия:
• Регистрация гарантирует возможность принятия участия в розыгрыше товаров
• Призы разыгрываются каждый день и главный приз – 4-го сентября 2017 года
6. Розыгрыши проходят по следующему расписанию:
• Розыгрыши чемоданов для путешествий и аккумуляторов – по понедельникам с июня по август 2017 (включительно). В общей сложности проводится 14 розыгрышей.
7. Имена победителей опубликуют на веб-странице кампании metaxa.tridens.ee
8. Победители получат призы в офисе акционерного общества Tridens (ул. Лыытса 8, 11415 Таллинн) при предъявлении документа.
В розыгрыше могут принять участие только лица старше 18 лет, за исключением работников акционерного общества Tridens. Призы можно получить до 30.09.2017. Если к этому времени за призом не явятся, то его не выдадут.
9. Организатор кампании платит с призов все налоги в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Эстонской Республики.
10. Все споры, вытекающие из кампании, разрешаются в соответствии с законодательством Эстонской Республики.
11. Все вопросы, и/или претензии, связанные с кампанией: info@tridens.ee

REGISTREERIMINE

Võitjad

Metaxa auhinnaloosi võitjad

Jekaterina Malkova

5. juuni loosimise võitja. Auhinnaks akupank.

Aleksei Nikolajenkov

12. juuni loosimise võitja. Auhinnaks akupank.

Anti Hint

19. juuni loosimise võitja. Auhinnaks reisikohver.

Kaido Kull

26. juuni loosimise võitja. Auhinnaks reisikohver.

Maarja Soomer

3. juuli loosimise võitja. Auhinnaks akupank.

Pille Rask

10. juuli loosimise võitja. Auhinnaks reisikohver.

Oksana Korsmik

17. juuli loosimse võitja. Auhinnaks akupank.

Olavi Rand

24. juuli loosimise võitja. Auhinnaks akupank.

Triinu Jaakson

7. augusti loosime võitja. Auhinnaks akupank.

Valeri Paramonov

14. augusti loosimise võitja. Auhinnaks akupank.

JOANNA VIIK

21. augusti loosimise võitja. Auhinnaks reisikohver.

Romet Varts

28. augusti loosimise võitja. Auhinnaks akupank.

Külli Rästas

Metaxa toob päikese – Peaauhinna võitja! Reis kahele Kreekasse!